Waarom Durison?

Waarom Durison?

Kwaliteit

Natuurlijk is kwaliteit zeer belangrijk in ons gehele productieproces en daarom zijn onze producten ook gecertificeerd. Onze producten worden geleverd met een KIWA-certificaat of KOMO-attest. Dit betekent onder andere dat de bouwelementen van beton voldoen aan de door KIWA en KOMO vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties en aan de relevante eisen van het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.

Innovatie en duurzaamheid


Bij Durison hebben wij veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Onze producten voldoen uiteraard aan alle moderne eisen. Ze hebben een hoog geluidsabsorberend vermogen en zijn onderhoudsvrij. Ontwerpers kunnen met onze geluidsschermelementen goed uit de voeten omdat dát wat de klant wil, wij ook kunnen maken. De ontwerpers krijgen dus een grote mate van vrijheid. Belangrijk daarbij is dat wij zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden voor het beste resultaat.

Natuurlijk

Omdat onze producten van houtvezelbeton zijn gemaakt, zijn zij op natuurlijke wijze inpasbaar in de omgeving en zijn er ook mogelijkheden om de geluidsschermen te laten begroeien met planten. Een mooi bijkomend voordeel is dat deze begroeiing het plaatsen van graffiti voorkomt. Daarnaast is het productieproces van onze producten milieuvriendelijk en de elementen kunnen daarbij ook nog eens worden herplaatst. Bij begroeiing moet goed gekeken worden naar het toe te passen geluidsschermelement. Houtvezelbeton is uitermate geschikt voor het leefklimaat van beplanting, vanwege de open structuur (geen extra voorzieningen nodig zoals bv. gaas) en een lage warmteopnamesnelheid waardoor temperatuurschommelingen worden gedempt.

Circulaire economie


Wij dragen graag ons steentje bij aan de circulaire economie. Een circulaire economie betekent eigenlijk dat we producten en materialen blijven gebruiken, óók als een product kapot of oud is. Wij gebruiken voor onze houtvezels resthout van de houtverwerkende industrie. Deze stukken hout waren niet goed genoeg om te gebruiken (bijvoorbeeld afkortstukken), maar voor ons zijn zij des te beter. Het zaagsel dat bij ons na het verspanen overblijft en niet geschikt is voor ons houtvezelbeton, leveren wij weer aan de fouragehandel zodat het alsnog een functie heeft. Op die manier wordt dit zaagsel niet zomaar weggegooid. Ook beton wat we over houden bij het produceren van prefab betonelementen gooien we niet zomaar weg. Deze wordt hergebruikt voor het produceren van betonnen legoblokken.

Schoner milieu


Onze geluidsschermen leveren nadat zij geplaatst zijn ook nog eens bijdrage aan een schoner milieu. Wij hebben namelijk een nieuw type houtvezelbeton ontwikkeld dat niet alleen geluid absorbeert, maar daarnaast ook de luchtkwaliteit verbetert. De open structuur van het houtvezelbeton is uitstekend geschikt voor het afvangen van diverse uitlaatgassen. Daarnaast kunnen we op de geluidsschermen een coating aanbrengen, die onder invloed van licht (fotokatalyse) stikstofmonoxide (NO) omzet in een onschadelijke stof die bij regen wegspoelt.